• GesCom - L'Estall, S.A.
  • Carrer Callaueta, 20
  • AD500 Andorra la Vella (Andorra la Vella)
  • 00376860997
  • 00376860997
  • Localització
Cerca avançada

Avisos legals

AVÍS LEAL


Dades del titular del domini:


Les dades de contacte de l’entitat prestadora del servei, titular de la pàgina web www.gescom-estall.com (en endavant, el lloc Web) són les següents:

GesCom – L’Estall, S.A. (en endavant, l’Entitat)

NIF: A-700836-K

Adreça: C/ Callaueta 20, AD500Andorra la Vella – Principat d’Andorra.

Telèfon: +376 860 997

Correu electrònic: admin@gescom-estall.com

La utilització de qualsevol servei del lloc web atorga la condiciód’usuari d’aquest. Amb caràcter general per accedir als serveis del lloc web noserà necessari el registre de l’usuari al lloc web.

Amb caràcter general els serveis oferits per mitjà del portal tindrancaràcter gratuït. Això no obstant, la utilització de determinats serveis podeno podran estar en el futur, subjectes a contraprestació econòmica en la forma itermes que es determini.


OBJECTE DEL LLOC WEB


L’Entitat, per mitjà del present lloc web presenta i posa a disposició dels usuaris, informació relativa a productes i serveis.

L’usuari, per mitjà de l’accés als continguts que formen part del lloc Web, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, i dirigir sol.licituds i/o comunicacions a l’Entitat. Aquest accés implica l’acceptació de totes les condicions d’ús incloses en aquest avís legal.


PROPIETAT INTEL.LECTUAL


Tot el contingut del lloc Web, a títol merament enunciatiu: els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codi font (en endavant, els Contiguts), són propietat Intel.lectual de l’Entitat o de tercers.

Queda totalment prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, reutilització, explotació, enviament per correu, modificació, cessió o qualsevol altre acte que es faci amb informació continguda en aquesta web que no hagi estat autoritzada per l’Entitat.

L’Entitat no assumirà la responsabilitat respecte als drets de Propietat Intel.lectual titularitat de tercers, que puguin veure’s infringits per un tercer o por l’usuari.LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regeixen per la legislació andorrana. Per tots els dubtes i qüestions a què pugui donar lloc, la interpretació d’aquestes condicions, les parts es sotmetran a la juristicció andorrana, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Dades del Responsable del tractament i de contacte del Responsable de Protecció de Dades:


Les dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable de Protecció de Dades són les següents:

GesCom –L’Estall, S.A. (en endavant, l’Entitat)

NIF: A-700836-K

Adreça: C/ Callaueta 20, AD500  Andorra la Vella – Principat d’Andorra.

Telèfon: +376 860 997

Correu electrònic: admin@gescom-estall.com

Finalitat: Gestió de les solicituts d’informació per mitjà de la pàgina webamb la finalitat de prestar serveis professionals immobiliaris i així poderdonar resposta sobre el que es demana.

Legitimació: Consentiment de l’usuari facilita acceptant la política deprivacitat.

Destinataris: Les dades no es cediran a ningú, salvat d’obligació legal.

Drets: Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació,oposició, portabilitat, retirada de consentiment i presentar una reclamaciódavant d’una entitat de control de les seves dades personals a la direcció decorreu electrònic admin@gescom-estall.com

En compliment de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal, l’Entitat informa als usuaris del lloc web, la política de protecció de dades personals, amb la finalitat que els usuaris decideixin si desitgen voluntàriament, facilitar a l’Entitat les dades personals que li son sol.licitades al lloc web per poder donar resposta a les sol.licituts dels usuaris.

S’informa als usuaris que les dades facilitades seran incorporades a uns arxius que consten inscrits al Registre General de Protecció de Dades quin titular i responsable és GesCom – L’Estall, S.A. i que seran utilitzades únicament conforme a les finalitats indicades en la present política de privacitat.


RECOLLIDA DE DADES I USOS PREVISTOS


La recollida de dades personals es dona per mitjà de la informació facilitada al formulari de solicitut d’informació/contacte i/o procés de registre d’alta del client.

La finalitat de la recollida d’aquestes dades personals és la de gestionar les consultes formulades pels usuaris per donar resposta a les mateixes. Tanmateix, l’Entitat podrà utilitzar les dades per realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial per diferents mitjans, sobre l’empresa, les seves activitats, productes, ofertes i documentació de diversa naturalesa.


MESURES DE SEGURETAT


L’Entitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits a la legislació vigent sobre protecció de dades, instal.lant les mesures tècniques i organitzatives necesaries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’Entitat s’obliga a cumplir amb la obligació de secret respecte a les dades contingudes en els arxius automatitzats establerta a la legislación de protección de dades aplicable. En particular, l’Entitat informa que ha suscrit els pertinents acords de confidencialitat i protección de dades amb tercers que tenen accés a dades personals, comprometent-se aquests tercers a tractar les dades amb l’única finalitat de prestar els serveis contractats per l’Entitat i a adoptar les mesures de Seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra naturaleza que en cada cas sigui exigible.

La recollida de dades a la web es realitza en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de Seguretat i confidencialitat en la transmisió de la información. No obstant, l’usuari ha de ser concient que les mesures de Seguretat a internet no són Se informa que la recogida de datos en la web se realiza en un entorno tecnológico que aplica altos niveles de seguridad y confidencialidad en la transmisión de la información. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.


EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ,OPOSICIÓ, PORTABILITAT I RETIRADA DE CONSENTIMENT


Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat i retirada de consentiment sobre les seves dades, l’usuari o persona que el representi pot dirigir-se per escrit a l’adreça Carrer Callaueta 20, o enviar un correu electrònic a l’adreça admin@gescom-estall.com.

En cas de no desitjar rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part de l’Entitat, podrà indicar tal desitg enviant un mail a l’adreça admin@gescom-estall.com.


CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT


L’Entitat podrà incloure canvis a la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran incorporats en aquesta web, per mantenir degudament informat a l’usuari.


AUTORITAT DE CONTROL

En cas de divergències amb l’Entitat en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/ca)


Carrer Callaueta, 20
AD500
Andorra la Vella (Andorra la Vella)
  • GesCom - L'Estall, S.A.
  • Carrer Callaueta, 20
  • AD500 Andorra la Vella (Andorra la Vella)
  • 00376860997
  • 00376860997

© GesCom - L'Estall, S.A. 2024

Avisos legals